Structuur vereniging

Leden

Het lidmaatschap van de NVvA staat open voor iedereen die, na een archeologische of andere relevante studie te hebben voltooid, een betaalde baan in de archeologie in de breedste zin van het woord heeft of heeft gehad. Daarnaast kunnen diegenen lid worden die een relevante opleiding missen, maar op grond van hun ervaring en kennis door het bestuur als lid worden toegelaten. Leden dienen de ethische code te ondertekenen.

Correspondentie met leden
De NVvA heeft op dit moment circa 150 leden. De correspondentie met de leden verloopt via deze website.

Ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij stelt het te voeren beleid vast, kiest en mandateert het bestuur.

Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met het uitwerken van het verenigingsbeleid. Alle bestuurlijke taken worden door de desbetreffende leden op vrijwillige basis verricht. Het bestuur bestaat uit Anneleen van de Water(voorzitter) Paula Fijma, Wendy Deitch (secretaris) en Marjolein Woltering.

Voor algemene vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via info@nvva.info

Voor specifieke vragen aan één van de bestuursleden kun je terecht bij:

voorzitter            voorzitter@nvva.info

Secretaris           secretaris@nvva.info

Penningmeester  penningmeester@nvva.info

Communiatie      communicatie@nvva.info

Administratie      administratie@nvva.info

 

 

Zie ook

Structuur vereniging

Statuten

Huishoudelijk reglement

Archief

 

Lid worden?

 Meld je nu aan onder het kopje Lid worden op deze website.

 

Lees meer »

© NVvA   |   Nederlandse Vereniging van Archeologen   |   Postbus 2611, 3800 GD Amersfoort