Welkom bij de NVvA,
de Nederlandse Vereniging van Archeologen

De NVvA heeft zich tot taak gesteld de professionaliteit, kwaliteit en ethiek onder de Nederlandse archeologen te behouden en, waar mogelijk, te vergroten. De belangen en de kwaliteiten van de individuele archeoloog staan hierbij voorop. Onder Nederlandse archeologen verstaat de NVvA alle archeologen die in Nederland beroepshalve archeologie beoefenen, alsmede alle archeologen met de Nederlandse nationaliteit die hun beroep buiten Nederland uitoefenen of die verbonden zijn aan een Nederlands archeologisch instituut buiten Nederland! Ook wil de NVvA een platform zijn voor alle niet-archeologen die via een betaalde hoofdwerkzaamheid in de Nederlandse archeologie werkzaam zijn en studenten die een opleiding (Universitair of HBO) archeologie volgen.  

Het bestuur van de NVvA bestaat momenteel uit Anneleen van de Water (voorzitter), Wendy Deitch (secretaris), Paula Fijma (penningmeester) en Marjolein Woltering (communicatie).

 

 

De NVvA ondersteunt de petitie van Archeologie 3.0 over de Nieuwe Kerk in Delft. Klik hier om de petitie te tekenen en een kaartje te versturen.

 

 

© NVvA   |   Nederlandse Vereniging van Archeologen   |   Postbus 2611, 3800 GD Amersfoort